Избор на исплата на средствата по Ваша мерка
Вие го одредувате начинот на исплата на акумулираните средства на Вашата сметка
Биди информиран за твоите права.
Иднината е посигурна кога знаете повеќе.
Точни податоци - клучни за да бидете во тек
Комуникацијата основна работа за здрава и цврста врска

Активна грижа за членовите

Една од основните цели на нашето работење е  целосно да ја оправдаме довербата на нашите членови.

Сметаме дека само со континуирана и искрена комуникација можеме да го подигнеме нивото на квалитет на услугите кои ги нудиме.

Грижата за членството е наш приоритет и затоа нашиот стручен тим ви стои на располагање за сите прашања и дилеми.