Одберете сигурен партнер за посигурна иднина

Како член на реномираната Групација Триглав, својата дејност ја започнавме во април 2019 година, со што станавме прв конкурентен оператор по повеќе од 10 години од стартот на реформираниот пензиски систем.

Триглав пензиско друштво е дел од Групацијата Триглав, една од водечките осигурително-финансиски институции во Југоисточна Европа, која со своето знаење, искуство и финансиска моќ, повеќе од 120 години ја оправдува довербата на клиентите дека најдобро ќе се погрижи за нивната безбедност и иднина.

Групацијата Триглав задржува цврста финансиска стабилност, висока адекватност на капиталот и профитабилност во работењето, што се потврдува и со високата бонитетна оценка »A», доделена од признати бонитетни агенции. Со својата визија, вредностите и стратешките насоки го трасира својот развој во насока на современа, дигитална и динамична осигурително - финансиска групација, која што цврсто стои на водечката позиција во регионот. Главните вредности на друштвото се едноставност, агилност и доверливост, а со својата мисија тежнее кон градење на побезбедна иднина.


ИЗВЕШТАИ
Годишни, Финансиски извештаи и извештаи од акционерски собранија.
Лична карта
Да се запознаеме-основни информации за нас.
НАШИОТ ТИМ
Внимателно одбрани вработени со посебен акцент на искуството и компетенциите на секој поединец.