Новости

Најнови информации

23. 11. 2022
За девет месеци се зголеми обемот на работење, добивката е на минатогодишното ниво
Во тешки услови во 2023 година, фокусирани на доследна имплементација на стратешките насоки
30. 09. 2022
AM Best го потврди кредитниот рејтинг „A“ со стабилна среднорочна прогноза
Групацијата Триглав оценета како финансиски многу солидна и со одлични оперативни перформанси
06. 09. 2022
Триглав е групација со стабилна капитална позиција и добри оперативни перформанси
S&P го потврди високиот кредитен рејтинг „А“ со стабилна среднорочна прогноза
10. 08. 2022
ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
25. 05. 2022
За акционерите 3,70 евра бруто дивиденда по акција
47-мо Собрание на акционери на друштвото Заваровалница Триглав
20. 05. 2022
Во тешки околности, раст на приходите и добивката
Триглав на крајот на кварталот ја потврди прогнозата за планирана годишна добивка
06. 04. 2022
Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутите на фондовите со кои управува
Измени на Статутот на задолжителниот и доброволниот фонд под управување
31. 03. 2022
Рекордни резултати и јакнење на работењето во 2021-ва година
Ревидиран годишен извештај на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2021 година
11. 03. 2022
Влијание на ситуацијата поврзана со војната во Украина врз Групацијата Триглав
Тековната изложеност на Групацијата Триглав на ситуацијата
03. 03. 2022
ГРУПАЦИЈАТА ТРИГЛАВ ВО 2021: РЕКОРДНИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ И СИЛЕН РАСТ НА ПРОФИТОТ
Донесена е ревидирана стратегија до 2025
30. 12. 2021
ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД – СКОПЈЕ И СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ
18. 08. 2021
ДОБРИ ПОЛУГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАЦИЈАТА ТРИГЛАВ