Prijava štete

 

Nadamo se da ste Vi i Vaši bližnji dobro te da ste na sigurnom.


Za prijavu šteta od potresa, ali i ostalih uzroka, molimo vas koristite e-adresu: prijava.stete@triglav.hr ili se informirajte pozivom na besplatni broj telefona:   0800 20 20 80.


U cilju sigurnog i brzog rješavanja štete, molimo vas da uz svoju prijavu priložite fotografije oštećene imovine (vozila, zgrade, stana) i svu dokumentaciju koja vam je u trenutku prijave dostupna.


Svu dodatnu dokumentaciju koju ćemo vas u postupku obrade štete zatražiti, možete nam dostaviti elektroničkim putem u obliku skeniranog dokumenta ili fotografije, na e-adresu: prijava.stete@triglav.hr

 

Komunikacija servisa za ovjeru računa i zahtjev za dopunsku procjenu mogu se uputiti na sljedeće adrese:


U slučaju da je šteta već prijavljena te vam je poznata osoba zadužena za njenu obradu, predlažemo direktno kontaktirati zaduženu osobu, e-adrese u Triglav osiguranju d.d. koncipirane su na način:
ime.prezime@triglav.hr


Sve će biti u redu, Vaš Triglav.

 

 

 

U Triglav osiguranju važno nam je da vam budemo na raspolaganju kad je najpotrebnije: u slučaju nastanka štete. Zato vam omogućavamo da štetu prijavite brzo i jednostavno.

 

Postupak rješavanja štetnog zahtjeva počinje vašom prijavom štete.


 

Prijavu štete odnosno zahtjev za odštetu moguće je podnijeti:

 

•osobno

•na slijedeću adresu: prijava.stete@triglav.hr

•pozivom na besplatni broj telefona za štete iz osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja : 0800 20 20 80 ili

•putem pošte

 


 
Obrasci
Automobilska osiguranja
Imovinska osiguranja
Životna osiguranja
Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Osiguranje od odgovornosti
Ostala osiguranja
Zdravstvena osiguranja
Osiguranje korisnika kredita Sberbank d.d., Hrvatska
Suglasnost za komunikaciju putem elektroničke pošte