Osiguranje plovila i zrakoplova

Osiguranje odgovornosti vlasnika ili osobe koja upravlja plovilom

Osiguranje pokriva šetu koju vlasnik ili osoba koja upravlja plovilom prouzroči trećim osobama i za nju materijalno odgovara i to do ugovorno određene osigurane svote.

Osiguranje zrakoplova

Predmet osiguranja su motorne letjelice, jedrilice i ultralake letjelice i helikopteri i to trup sa motorima, propeleri, radijski i navigacijski uređaji, standardni instrumenti i oprema te svi dijelovi potrebni za letenje. Posebnim dogovorom također možete osigurati posebnu opremu, koja nije potrebna za letenje te je pričvršćena za zrakoplov (oprema za aviotretiranje, aerofotogrametriju itd.).

Kasko osiguranje brodica i jahti

Predmet osiguranja su motorne brodice i jahte, i to trup plovila s obveznom opremom, pogonskim motorom i/ili jedrima te dodatnom opremom.

Kasko osiguranje broda

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete na trupu, stroju i opremi broda, kao i odgovornost ukoliko se ugovori.

Osiguranje odgovornosti skipera

Ovim osiguranjem osiguravaju se materijalne štete, štete zbog smrti i na imovini trećih osoba koje nisu pokrivene niti jednom drugom policom osiguranja, nastale na plovilu kojim upravlja osiguranik u svojstvu skipera.

Osiguranje odgovornosti vlasnika odnosno korisnika luke za turističke i sportske plovne objekte (marine)

Ovim osiguranjem pruža se pokriće vlasnicima odnosno korisnicima marina od odgovornosti za štete koje mogu nastati u sklopu njihove djelatnosti.

Osiguranje odgovornosti popravljača plovila

Ovim se osiguranjem osigurava se zakonska odgovornost osiguranika, njegovih zaposlenika i/ili kooperanata za štete nanesene plovnim objektima primljenim na popravak ili preinaku.

Osiguranje bespilotnih zrakoplova

Ovim dragovoljnim osiguranjem pokrivene su štete nastale zbog fizičkog gubitka ili oštećenja na bespilotnim zrakoplovima.