Sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma

Triglav osiguranje d.d. u skladu s odredbama važećeg Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma kod obavljanju poslova životnih osiguranja obavezano je da sprovodi mjere otkrivanja i sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, kojima će sprečavati odnosno bitno ograničavati mogućnosti zloupotrebe u okviru Društva, kao i proizvoda bilo za pranje novca, bilo za financiranje terorizma.

 

Pranje novca podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući:

  • zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine,
  • prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi s novcem ili drugom takvom imovinom,
  • stjecanje, posjedovanje ili uporaba novca ili druge takve imovine.

Financiranje terorizma je osiguravanje ili prikupljanje sredstava, odnosno pokušaj osiguravanja ili prikupljanja sredstava, zakonitih ili nezakonitih, na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u cijelosti ili dijelom, za počinjenje terorističkoga kaznenog djela, od strane terorista ili terorističke organizacije. Za razliku od pranja novca, kojemu uvijek prethodni neka nezakonita radnja, terorizam može biti financiran iz prihoda legalnih aktivnosti što dodatno otežava otkrivanje.

 

Osnovna mjera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili financiranje terorizma je provođenje pažljive kontrole klijenata ili korisnika sredstava iz osiguranja i drugih poslovnih partnera identifikacijom, utvrđivanje namjere/prirode sklapanja osiguranja, djelatnosti klijenta ili partnera, utvrđivanje porijekla novca i praćenjem njihovih aktivnosti u Društvu.