Kakve su mogućnosti prijave štete?

Moguće je štetu prijaviti na način: servisi, internet prijava, telefonska prijava, štetni centar.