Остварени резултати и наплатени надоместоци

Ние, во Триглав пензиско друштво, сме свесни за важноста на нашата одговорна улога да управуваме со пензиските заштеди, затоа сме транспарентни и искрени во нашето работење.

Транспарентното работење е клуч за воспоставување на стабилна врска со своите членови и со тоа сме чекор поблиску до остварување на нашата цел.


РЕЗУЛТАТИ, ПРИНОС ОД ИНВЕСТИЦИИ И НАДОМЕСТОЦИ