ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Начин на остварување на правата од третиот столб
Промена на личните податоци

Услуги за членовите и пензионираните членови

Една од основните цели на нашето работење е  целосно да ја оправдаме довербата на нашите членови.


Сметаме дека само со континуирана и искрена комуникација можеме да го подигнеме нивото на квалитет на услугите кои ги нудиме.


Грижата за членството е наш приоритет и затоа нашиот стручен тим ви стои на располагање за сите прашања и дилеми.