ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД -Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН

27. 1. 2021

Триглав пензиско друштво АД Скопје известува дека изврши измени на Статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува.

 

 

Измената на Статутот на задолжителниот пензиски фонд се однесува на усогласување на Статутот со законската и подзаконската регулатива од областа на капитално финансирано пензиско осигурување.

 

 

 

Сите заинтересирани лица можат да извршат увид во Статутот на Задолжителниот пензиски фонд на интернет страната на Триглав пензиско друштво АД Скопје (www.triglavpenzisko.mk).

 

 

 

Со почит,

 

Триглав пензиско друштво АД Скопје


Complementary Content
${loading}