Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје

Известување за намален надоместок од придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје

                                                                                                                                 


Известување за намален надоместок од придонеси

 

Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши намалување на висината на надоместокот од уплатени придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје.

Почнувајќи од 01.01.2023 година, новата стапка на надоместокот од придонеси ќе изнесува 1,9%, наместо досегашните 2%. 

Со намалувањето на надоместокот од придонеси се обезбедуваат поголеми приливи на индивидуалните сметки на членовите, а со тоа и повисока пензиска заштеда.

 

Со почит,

Триглав пензиско друштво АД Скопје

 


Complementary Content
${loading}