Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Друштвото

Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Триглав пензиско друштво АД


Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови

Триглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени во Статутите на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје и Триглав отворен доброволен фонд - Скопје.

 

Измените се поврзани со  техничко усогласување на новиот зголемен износ на основната главнина на Друштвото и бројот на издадени акции, како и на намалувањето на процентот на надоместокот од уплатени придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје.Увид во Статутите на Задолжителниот пензиски фонд и Доброволниот пензиски фонд со кои управува Триглав пензиско друштво АД Скопје може да се изврши на следните линкови:

— За пристап до Статутот на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд Скопје кликнете овде.

— За пристап до Статутот на Триглав отворен доброволен пензиски фонд Скопје кликнете овде

Со почит,

Триглав пензиско друштво АД СкопјеСупервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, mapas.mk
Complementary Content
${loading}