Известување за промена на статути на фондововите со кои управува друштвото

Известување за промена на статути на фондовите со кои управува Триглав пензиско друштво АД

Известување за измена на

Статути на пензиски фондови

 

Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондовиТриглав пензиско друштво АД Скопје изврши измени во Статутите на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје и Триглав отворен доброволен фонд - Скопје.

Измените се поврзани со  техничко усогласување на новиот зголемен износ на основната главнина на Друштвото и бројот на издадени акции, како и на намалувањето на процентот на надоместокот од уплатени придонеси во Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје.

Увид во Статутите на Задолжителниот пензиски фонд и Доброволниот пензиски фонд со кои управува Триглав пензиско друштво АД Скопје може да се изврши на следните линкови:

За пристап до Статутот на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд Скопје кликнете овде.

— За пристап до Статутот на Триглав отворен доброволен пензиски фонд Скопје кликнете овде. 

Со почит,

Триглав пензиско друштво АД СкопјеComplementary Content
${loading}