Što učiniti s oštećenim predmetom?

Oštećene ili uništene stvari potrebno je nepromijenjene čuvati do izvida osiguravatelja.