Новости

17. 9. 2019 ДЕН НА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ   На 14. Септември, по повод денот на пензиската свесност, се одржа настан на плоштадот Македонија, организиран од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување   На 14. Септември, по повод денот на пензиската свесност, се одржа настан на плоштадот Македониј ...
12. 9. 2019 МАПАС организира информативно-забавен настан за одбележување на Денот за пензиска свесност Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира информативно-забавен настан од отворен тип на Градскиот плоштад во Скопје за одбележување на Денот за пензиск Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира информати ...
30. 8. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. ...
30. 8. 2019 Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа На 29-ти август, 2019-та година, г. Давид Бенедек ја превзеде функцијата член на Управа, со мандат од 5 години. Надзорниот одбор, на 28-ми март, 2019-та година, донесе одлука за именување на член на У На 29-ти август, 2019-та година, г. Давид Бенедек ја превзеде функцијата член на Управа, со мандат о ...
21. 8. 2019 Во првата половина од годината групцијата Триглав со остварен раст на премија и на добивка пред оданочување Групацијата Триглав на македонскиот пазар продолжува со својот развој и раст во согласност со стратегијата   Групацијата Триглав во првите шест месеци од оваа година обезбеди 630 милиони евра конс Групацијата Триглав на македонскиот пазар продолжува со својот развој и раст во согласност со страте ...
1. 8. 2019 S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   Агенцијата за кредитен рејтинг, S&P Global Ratings, на 31-ви јули, 2019 година, на групацијата Тригла Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   А ...
29. 5. 2019 За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   На 44 - то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите ги поддржаа сите предлози на Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   ...
28. 5. 2019 Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења од областа на финансиите. Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и про ...
15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолиди Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во ...