Obvezno nezgodno zavarovanje

Za kritje posledic nesreče pri prevozu potnikov v javnem prometu.

Lastniki oziroma prevozniki avtobusov in taksi vozil (pravne in fizične osebe), ki opravljajo javni prevoz potnikov, morajo po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu skleniti obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu za primer posledic nesreče.

Zavarovalnica krije posledice nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji ali izven nje.  

Kritje nevarnosti, ki nastanejo kot posledica nezgode

Zavarovane osebe in nevarnosti

Zavarovane osebe
Zavarovane nevarnosti in višina kritja

Z obveznim zavarovanjem so zavarovane osebe, ki:

  • potujejo v katerem od prevoznih sredstev javnega prometa;
  • imajo pravico do brezplačne vožnje, razen oseb, ki so zaposlene na prevoznem sredstvu;
  • vstopajo v prevozno sredstvo ali med potovanjem ali po njem izstopajo iz njega, kakor tudi osebe, ki so pred vstopom ali po izstopu poškodovane zaradi obratovanja prevoznega sredstva.

Z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu je obveznost zavarovalnice določena z najnižjimi zavarovalnimi vsotami za navedene zavarovane nevarnosti:

  • 4.750 EUR za izgubo življenja zaradi nezgode,
  • 9.500 EUR za invalidnost kot posledico nezgode,
  • 2.380 EUR za stroške zdravljena in izgubo zaslužka.


Zavarovalne vsote so lahko tudi višje, če se tako dogovorita zavarovalec in zavarovalnica.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader