Transportno osiguranje

Kargo osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

Proizvodi predstavljaju za vrijednost za poduzeće tek kada su prodani te ih kupac preuzme. Osiguranje robe osigurava pokriće od brojnih opasnosti kojima su proizvodi izloženi u skladištu, tijekom prijevoza te javnih prezentacija.

Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika

Ovim osiguranjem pokriva se odgovornost cestovnog prijevoznika za štete koje bi prijevoznik mogao pretrpjeti uslijed potpunog ili djelomičnog oštećenja tereta tijekom prijevoza te štetu zbog zakašnjenja u isporuci.