Što je uzajamno mješovito životno osiguranje?

Jednom policom osiguranja možete osigurati dvije osobe. Takav se oblik osiguranja zove uzajamno osiguranje. U ovom slučaju osiguratelj za doživljenje isplaćuje osigurani iznos uvećanu za pripisanu dobit, ukoliko obje osobe dožive istek osiguranja. U slučaju smrti jedne od dviju osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, osiguratelj isplaćuje korisniku osiguranja ugovoreni osigurani iznos čime osiguranje prestaje.