Isplata po rođenju djeteta

Za rođenje djeteta nakon prve godine trajanja mješovitog životnog osiguranja, Osiguratelj na zahtjev roditelja, odnosno majke ili oca, isplaćuje akontaciju u visini od 10% osigurane svote, odnosno najviše 500,00 EUR. Iznos se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje jednokratno. Osiguratelj zaračunava primljenu akontaciju nastupom osiguranog slučaja.