Čemu je namijenjeno riziko životno osiguranje?

Osiguranje je prije svega namijenjeno zaštiti članova obitelji, bližnjih ili bračnih partnera koji bi u slučaju smrti osigurane osobe bili opterećeni pokrićem nastalih obaveza. Riziko životno osiguranje u ovom slučaju omogućava lakše podmirenje kreditnih obveza osiguranika ili nadoknađuje neplanirani manjak sredstava prouzrokovan smrću osigurane osobe.  Osiguranje nema obilježje štednje tako da donosi veliki osigurani iznos s pristupačnim premijama.