U kojem vremenskom roku je potrebno prijaviti štetu?

Osiguranik mora osiguratelju prijaviti nastalu štetu, odnosno nastanak osiguranog slučaja, najkasnije u roku od tri dana od dana kada je za njega saznao.