Aktualno

25. 11. 2021 Rast premije i dobiti u prvih devet mjeseci Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu   Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidirane bruto premije osiguranja od 10% (1,06 mi Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu   Grupa Triglav je u ...
19. 8. 2021 Dobri polugodišnji rezultati Grupe Triglav Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti   Grupa Triglav je u prvom polugodištu obračunala 9% više konsolidiranih bruto premija osiguranja (731,1 milijun Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti   Grupa Trig ...
20. 5. 2021 Uspješno poslovanje pod utjecajem zahtjevnih okolnosti Na kraju tromjesečja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti   Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljene strateških ciljeva, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, te uzi Na kraju tromjesečja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti   Grupa Triglav ostaje ...
7. 4. 2021 Velika otpornost u zahtjevnim uvjetima Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu   Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. 3. 2021. godine potvrdio je revidirani godišnji Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu   Nadzorni o ...
8. 3. 2021 Grupa Triglav u 2020. godini : Uspješno poslovanje u iznimno teškoj godini Pokazana otpornost na iznimno zahtjevne uvjete   U uvjetima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini Grupa Triglav pokazala je svoju otpornost i financijsku snag Pokazana otpornost na iznimno zahtjevne uvjete   U uvjetima pandemije bolesti COVID-19 i okružen ...
14. 1. 2021 Prijava štete nakon potresa Triglav osiguranje savjetuje da u slučaju prirodnih nepogoda najprije zaštite sigurnost i zdravlje sebe i svojih najbližih   Nakon što se uvjerite da vam sigurnost nije ugrožena boravkom na potres Triglav osiguranje savjetuje da u slučaju prirodnih nepogoda najprije zaštite sigurnost i zdravlje s ...
13. 11. 2020 Grupa Triglav povećala opseg poslovanja, a dobit očekivano niža Triglav osiguranje Zagreb nastavlja sa snažnim premijskim rastom i u trećem kvartalu   U zahtjevnim i neizvjesnim uvjetima pandemije Grupa Triglav ostaje usredotočena na svoje strateške smjernice, Triglav osiguranje Zagreb nastavlja sa snažnim premijskim rastom i u trećem kvartalu   U zahtjev ...
21. 10. 2020 AM Best potvrđuje kreditnu ocjenu "A" sa stabilnim srednjoročnim izgledima AM Best potvrđuje kreditnu ocjenu "A" sa stabilnim srednjoročnim izgledima Triglav Grupa s vrlo jakom bilancom i snažnim poslovnim performansama   Nakon svoje redovite godišnje revizije, agencij AM Best potvrđuje kreditnu ocjenu "A" sa stabilnim srednjoročnim izgledima Triglav Grupa s vrlo ja ...
15. 9. 2020 Triglav – grupacija sa solidnim kapitalom i stabilnim, profitabilnim poslovanjem S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom   Bonitetna agencija S&P Global Ratings (dalje u tekstu: S&P ili agencija) nakon redovitog godišnjeg pregleda d S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom   Bonitetna ...