Centar za pomoć korisnicima

Stran 1 od 10
Kada je potrebno obavijestiti policiju?
U  slučajevima koji su određeni u važećim osiguravajućim uvjetima potrebno je obavijestiti policiju, i to: prvenstveno je potrebno pozvati policiju kada su u prometnoj nezgodi nastale tjelesne ozlj
Kako postupati prilikom nastanka štete?
Potrebno je poduzeti sve mjere koje bi otklonile ili smanjile štetu, uzimajući u obzir upute osiguravatelja.
Kakve su mogućnosti prijave štete?
Moguće je štetu prijaviti na način: servisi, internet prijava, telefonska prijava, štetni centar.
Koje osiguranje pokriva štetu koja nastane ako na moje vozilo padne snijeg s krova zgrade?
Za štetu koja nastane ako s krova zgrade padne led ili snijeg odgovara vlasnik zgrade s koje je stvar pala. Proizlazi da bi morao platiti i odštetu koja zbog pada stvari nasumičnom prolazniku ili vlas
U kojem vremenskom roku je potrebno prijaviti štetu?
Osiguranik mora osiguratelju prijaviti nastalu štetu, odnosno nastanak osiguranog slučaja, najkasnije u roku od tri dana od dana kada je za njega saznao.
Što učiniti s oštećenim predmetom?
Oštećene ili uništene stvari potrebno je nepromijenjene čuvati do izvida osiguravatelja.
Gdje mogu podnijeti zahtjev za promjenu osobnih podataka navedenih na polici auto kasko osiguranja?
Zahtjev za promjenu osobnih podataka potrebno je podnijeti na prodajnome mjestu Triglav Osiguranja d.d., gdje će Vam naši prodajni zastupnici na policu osiguranja unijeti izmjene i izdati dodatak na p
Gdje mogu podnijeti zahtjev za promjenu osobnih podataka, navedenih na polici osiguranja?
Zahtjev za promjenu osobnih podataka potrebno je podnijeti na prodajnome mjestu Triglav Osiguranja d.d., gdje će Vam naši prodajni zastupnici na policu osiguranja unijeti izmjene i izdati dodatak na p
Je li pri prijenosu vlasništva vozila moguće prenijeti i bonus?
Prijenos  bonusa moguć je samo prijenosom vlasništva na bračnog partnera.
Stran 1 od 10