Rast premije i dobiti u prvih devet mjeseci

25. 11. 2021

Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu

 

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidirane bruto premije osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura). Devetomjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 92,1 milijun eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Grupa procjenjuje da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 milijuna eura, s obzirom na predviđene uvjete poslovanja. U 2022. godini Grupa Triglav planira povećati obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 milijuna eura i kombinirani omjer ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

 

Dobit prije oporezivanja. Konsolidirana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav u prvih devet mjeseci iznosila je 92,1 milijun eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Dobit od imovinskih osiguranja iznosila je 66,0 milijuna eura (rast od 25%), zdravstvenih osiguranja 9,6 milijuna eura (rast od 25%), životnog i mirovinskog osiguranja 10,0 milijuna eura (-0,4 milijuna eura u prošlogodišnjem usporednom periodu). Dobit od neosiguravajućih društava Grupe dosegla je 6,5 milijuna eura (rast od 190%). Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Uspješno smo poslovali i u trećem kvartalu godine, zahvaljujući cijelom timu od preko 5.200 suradnica i suradnika Grupe Triglav. Ostvarili smo veoma dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja i u upravljanju imovinom klijenata, dok se očekivalo da će na prinose na portfelj osiguranja utjecati situacija još uvijek niskih kamatnih stopa. Na osnovu ostvarenih i uzimajući u obzir predviđene uvjete poslovanja do kraja godine, očekujemo da će naša godišnja dobit prije oporezivanja biti veća od prvobitno planiranog iznosa između 85 i 95 milijuna eura. Procjenjujemo da će to iznositi između 115 i 125 milijuna eura.«

 

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinirano preuzimanje rizika osiguranja i s fokusom na stranke, Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidirane bruto premije od 10% u odnosu na isti period prošle godine (1.056,2 milijuna eura). Povećala je premiju na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 8 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. Premija imovinskih osiguranja porasla je za 12 posto, premija životnih i mirovinskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenih osiguranja za jedan posto.

 

Obim bruto potraživanja odštetnih zahtjeva u visini od 521,6 milijuna eura nije značajno odstupio od usporednog perioda prethodne dvije godine. Na to su utjecali višegodišnji rast portfelja osiguranja i prirodni događaji masovnih odštetnih zahtjeva koji nisu dostizali ekstremne nivoe u prvih devet mjeseci ove godine. Razmjeri pandemije covid-19 ponovo unose dinamiku u štetni dio poslovanja Grupe Triglav, jer neke vrste osiguranja i dalje pokazuju manju učestalost odštetnih zahtjeva, dok druge imaju povećan iznos odštetnih zahtjeva zbog prošlogodišnjih neuspjeha određenih usluga. Kombinirani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,3 posto, što je rezultat poboljšanog omjera šteta. Grupa je na kraju rujna imala 7% više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.235,7 milijuna eura) nego na kraju 2020. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Na postignute osiguravajuće-tehničke rezultate dodatno je pozitivno utjecala relativno manja učestalost odštetnih zahtjeva i povoljan razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve formiranih u prethodnim godinama. Posebno smo ih pažljivo oblikovali prošle godine zbog povećane neizvjesnosti zbog početka pandemije.«

 

Investicijski portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Očekivano, uvjeti niske kamatne stope uticali su na prinose na investicijski portfelj Grupe Triglav, koji je iznosio 3.604,2 milijuna eura. Njegov sastav nije se bitno mijenjao. Situacija na financijskim tržištima i neto priljevi pozitivno su utjecali na poslovanje društva Triglav Skladi i na obim sredstava klijenata kojima društvo upravlja u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje. Sredstva su dostigla 1.400,1 milijuna eura, što je 21 posto više nego na kraju 2020. godine.

 

Održivi razvoj (ESG). Grupa slijedi svoju Obavezu o održivosti (ESG) koju je usvojila krajem prošle godine. Sistematski integrira ekološke, društvene i upravljačke aspekte održivog razvoja u poslovanje kako strateških aktivnosti Grupe (osiguranje i upravljanje imovinom), tako i u vlastitom djelovanju, uz poboljšanje javnog objavljivanja o ESG grupi.

 

Grupa Triglav na hrvatskom tržištu

Tržišna pozicija Grupe Triglav na hrvatskom tržištu kontinuirano jača. Tijekom tri kvartala 2021. godine Triglav osiguranje Zagreb realiziralo je 532,2 milijuna kuna (70,6 milijuna eura) bruto zaračunate premije, uz porast od 22% u odnosu na isti period prošle godine. Društvo je ostvarilo rast premije neživotnih osiguranja od 24%, dok je premija u životnim osiguranjima porasla za 3%. Društvo se svrstalo na 7. mjesto rang liste osiguratelja u Hrvatskoj prema visini premije i povećalo svoj tržišni udio za 0,5 postotnih bodova na 5,9%.

 

»Nakon završena tri kvartala poslovne 2021. godine i dalje rastemo znatno brže od rasta tržišta. Rastom i povećanjem tržišnog udjela posebno se ponosimo iz razloga što su ostvareni u još jednoj poslovno turbulentnoj godini na hrvatskom tržištu, a i šire. Uz sva procesno-poslovna opterećenja koja nosi premijski rast od gotovo 100 mil. kn, uspješno radimo na dodatnom poboljšanju i digitalizaciji prodajnih procesa, implementiramo nove poslovne projekte te radimo na unaprjeđenju odnosa s klijentima putem programa vjernosti Triglav klub, u kojem ostvarujemo sinergiju partnera, naših osiguranika i Triglav osiguranja kao osigurateljnog društva« – izjavio je predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb Marin Matijaca.

 

Poslovni plan Grupe Triglav za 2022. godinu[1]. Grupa Triglav očekuje da će se njeno poslovanje u 2022. godini odvijati u nešto poboljšanom, ali još uvijek nestabilnom i neizvjesnom poslovnom okruženju. Najveći rizici i dalje će proizaći iz epidemijske situacije, a tržišta u regiji će ostati vrlo konkurentna i dinamična. U tim okolnostima Grupa planira povećati obim premije osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 milijuna eura i povoljan kombinirani omjer ispod 93 posto. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve. Planiramo dalji rast premije na postojećim tržištima regije kao i na onim tržištima Europske unije na kojima poslujemo po principu slobodnog kretanja usluga, a očekujemo i dobar učinak u aktivnosti upravljanja imovinom klijenata. Zbog rasta portfelja osiguranja i drugih faktora očekujemo povećanje obima odštetnih zahtjeva te slične trendove masovnih štetnih događaja kao i prethodnih godina. U 2022. godini očekujemo i povoljan utjecaj na razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve koje smo konzervativno formirali prethodnih godina. U poslovanju ćemo obratiti pažnju na racionalizaciju troškova, planiramo povećanje troškova uglavnom u troškovima pridobivanja osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacijske tehnologije. Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojat ćemo da dionica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. Kvaliteta i ujednačenost iskustva klijenata, koje stječu kod nas na različite načine, i u 2022. godini i dalje će biti osnovna smjernica naših razvojnih aktivnosti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ostaje važno da kao tim suradnica i suradnika cijele Grupe zajedničkim snagama nadograđujemo kulturu društva koja je jedan od temelja za daljnji razvoj i postizanje strateških smjernica Triglava.«

 

Ažurirana strategija Grupe Triglav do 2025. godine1. Grupa ne mijenja suštinske orijentacije postojeće strategije, već ih nadograđuje u pravcu rasta i razvoja i fokusiranja na klijente. U tom cilju nastavlja proces digitalne transformacije i razvoj uslužno orijentiranih poslovnih modela i ekosistema koji se bave međusobno povezanim klijentima. Planirano poslovanje Grupe Triglav, vodeće osiguravajuće- financijske grupe u regiji Adria, ostaje profitabilno i sigurno. U strateškom periodu planira stopu povrata kapitala od 10% (ROE), a 2025. godine ukupne prihode koji će premašiti 1,6 milijardi eura. Održivom orijentacijom poslovanja Grupa ostaje razvojno orijentirano okruženje za zaposlene, povezano s partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.

 

 

1 Planirane vrijednosti su zasnovane na izgledima, očekivanjima o događajima i okolnostima, te prognozama koje društvo ima na raspolaganju u trenutku pripreme plana i strategije. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu se značajno razlikovati od planiranih.

 

Podijeli na:
Share on Google+