Dobri polugodišnji rezultati Grupe Triglav

19. 8. 2021

Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

 

Grupa Triglav je u prvom polugodištu obračunala 9% više konsolidiranih bruto premija osiguranja (731,1 milijuna eura) nego u istom razdoblju prošle godine, te je ostvarila rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U odnosu na kraj 2020. godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je volumen sredstava pod upravljanjem za 20 % (na 1.392 milijuna eura). Polugodišnja dobit prije oporezivanja grupe iznosi 56,2 milijuna eura i 39 % je veća nego u prvoj polovini prošle godine i 35 % veća nego u prvoj polovici 2019. (godinu prije pandemije covid-19). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uvjete poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu. Triglav osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, je u prvom polugodištu ove godine dosegnuo 28-postotni rast ukupne premije i povećao svoj tržišni udio na hrvatskom osigurateljnom tržištu.

 

Profitabilno poslovanje. Grupa Triglav je u prvoj polovini godine ostvarila 56,2 milijuna eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je 39 % više u odnosu na prvu polovicu prošle godine i 35 % više nego prethodne godine (usporedna polovina godine prije pandemije covid-19). Dobit od imovinskih osiguranja povećana je za 23 % na 42,6 milijuna eura, dobit od životnog i mirovinskog osiguranja iznosila je 5,0 milijuna eura, a dobit od zdravstvenih osiguranja 5,2 milijuna eura. Dobit od neosiguravajućih društava u grupi dosegla je 3,5 milijuna eura.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: "U Grupi Triglav fokusirani smo na postavljene strateške ciljeve te kao tim od preko 5.300 zaposlenih čvrsto smo predani našem održivom razvoju. Zadovoljni smo postignutim u prvoj polovini godine. Osiguravajuće-tehnički rezultati su vrlo dobri, a poslovanje je u dijelu upravljanja imovinom klijenata uspješno, dok se očekuje da će rezultat financijskih ulaganja biti smanjen zbog stanja kamatnih stopa. Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i uzimajući u obzir planirane uvjete do kraja godine, procjenjujemo da ćemo ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu između 85 i 95 milijuna eura."

 

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinirano preuzimanje rizika osiguranja, Grupa Triglav obračunala je čak 9 % više konsolidiranih bruto premija nego u prvoj polovici prošle godine (731,1 milijuna eura). Rast premije postigla je na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 7 %, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 %. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, premija imovinskih osiguranja porasla je ove godine za 10 %, premija životnih i mirovinskih osiguranja za 9 %, a premija zdravstvenog osiguranja za 1 %.

 

Bruto potraživanja odštetnih zahtjeva iznosila su 347,6 milijuna eura, što je za 5 % više nego u istom razdoblju prošle godine i 4 % više nego godinu prije. Njihov rast rezultat je rasta portfelja u svim područjima osiguranja posljednjih godina i isplate šteta, za koje je Grupa Triglav već imala odgovarajuće rezervacije krajem prošle godine (uglavnom potres u Hrvatskoj). Za razliku od prvog kvartala, događaji masovnih odštetnih zahtjeva također su bili prisutni u drugom kvartalu, s procijenjenom vrijednošću od 6 milijuna eura. Kombinirani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,6 %, što je rezultat poboljšanog omjera šteta. Grupa je imala 6 % više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.221,3 milijuna eura) u prvoj polovici ove godine nego na kraju 2020.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: "Prilikom stvaranja osiguravajuće-tehničkih rezervi uzimamo u obzir očekivano stanje s odgovarajućim oprezom. U prvoj polovici ove godine, unatoč rastu bruto potraživanja odštetnih zahtjeva, i dalje smo primijetili manju učestalost odštenih zahtjeva u pojedinim vrstama osiguranja zbog povremenih ograničenja povezanih sa pandemijom covid-19. Očekujemo potpunu normalizaciju poslovnog okruženja, pa smo na nekim mjestima, kao na primjer u zdravstvenom i automobilskom osiguranju, formirali dodatne rezervacije, dok smo u životnim osiguranjima formirali manje nego u prvoj polovici prošle godine."

 

Investicijski portfelj i rast sredstava klijenata pod upravljanjem. I ove godine niske kamatne stope utječu na prinose 3,557,6 milijuna opsežnog investicijskog portfelja Grupe, budući da većinu, 71 %, predstavljaju ulaganja u obveznice. Grupa nije napravila značajnije promjene u ulaganju i sastavu cijelog portfelja. Ovogodišnja situacija na tržištima kapitala i neto priljevi pozitivno su utjecali na upravljanje sredstvima klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, što Grupa obavlja preko društva Triglav Skladi. Sredstva su dostigla 1.392 milijuna eura, što je 20 % više nego na kraju 2020. godine.

 

Održivi aspekt poslovanja. Grupa slijedi prihvaćenu predanost održivosti (ESG), koja izražava smjer razvoja i integraciju aspekta održivosti u svoj poslovni model. Praćenje održivih rizika i mogućnosti uključuje upravljanje imovinom i ulaganje u osiguranje i mrežu proizvoda i usluga te povećava udio održivih ulaganja u skladu sa ciljem europskog zelenog sporazuma o postizanju ugljične neutralnosti. U djelatnosti osiguranja nudi proizvode za aktivno upravljanje rizicima povezanim sa klimatskim promjenama, ekonomičniju upotrebu energije i njenu proizvodnju iz obnovljivih izvora te održivu mobilnost.

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

Grupa Triglav ojačala je svoju tržišnu poziciju u Hrvatskoj. Triglav osiguranje Zagreb je u prvom polugodištu 2021. realiziralo 406,8 milijuna kuna (53,9 milijuna eura) bruto zaračunate osigurateljne premije, što predstavlja porast od 28 % u odnosu na isti period prošle godine, dok je tržište osiguranja raslo za 13 %. U prvom polugodištu 2021. Triglav osiguranje ostvarilo je najveći relativni rast premije neživotnih osiguranja na hrvatskome tržištu i to od skoro 31 %. Premije u životnim osiguranjima porasle su za 5 %. Posljedično, Društvo je povećalo svoj tržišni udio za 0,8 postotnih bodova na 6,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i zauzima 7. mjesto na rang listi osiguravatelja u Hrvatskoj prema veličini premije (od ukupno 16 društava).

 

»U prvoj polovici 2021. poslovali smo uspješno te i dalje rastemo znatno brže od rasta tržišta. I svi ostali ključni pokazatelji poslovanja značajno su bolji od prošlogodišnjih. Također smo implementirali Loyalty program Triglav klub kojim ćemo dodatno osnažiti odnos sa našim klijentima i pružiti im dodatnu vrijednosti. U okviru daljnje optimizacije poslovnog modela nastavljeno je sa digitalizacijom procesa prodaje, zadržani su pozitivni trendovi likvidnosti iz 2020.g., a u tijeku je uvođenje plaćanja POS-om za zdravstvena osiguranja,« - izjavio je predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb Marin Matijaca.

Podijeli na:
Share on Google+