Triglav Asistenca

Ob škodnem dogodku doma ali v prometu si želite čim prej iz nastale neprijetne situacije. Zato smo posodobili mobilno aplikacijo Triglav Asistenca, ki omogoča hitro in enostavno prijavo potrebe po asistenci oziroma nastale škode, spremljanje statusa prijav ter koristne informacije, ki vam bodo olajšale reševanje le teh.
Mobilna aplikacija Triglav Asistenca

Enostavno in hitro prijavite asistenčni primer oziroma škodni dogodek ter spremljajte, kaj se z njim dogaja. Uporaba aplikacije je brezplačna, zaračuna se le prenos podatkov po ceniku izbranega operaterja.

Ustvari profil

Aplikacijo lahko uporabljate kot prijavljen oziroma neprijavljen uporabnik. Prijavljeni z i.triglav računom boste čas postopka prijave še bolj poenostavili in skrajšali.

Kaj aplikacija omogoča?

Hitro in enostavno prijavo asistenčnega oziroma škodnega primera. Aplikacija omogoča spremljanje statusa prijav ter koristne informacije, ki olajšajo reševanje asistenčnega oziroma škodnega primera.

Prijava asistenčnega primera

Izberite ustrezno zavarovalno vrsto. Vnesite potrebne podatke, priložite fotografije primera, oddajte prijavo in počakajte na klic našega operaterja. Ob zaključku izpolnite anketo.

Prijava škodnega primera

Izberite ustrezno zavarovalno vrsto. Vnesite potrebne podatke, priložite fotografije primera, oddajte prijavo in počakajte na klic našega operaterja. Ob zaključku izpolnite anketo.

Spremljanje statusa prijave

Vsi statusi posameznega asistenčnega oziroma škodnega primera se sproti posodabljajo in beležijo. Z vklopom prejemanja potisnih poročil boste o vsaki spremembi statusa obveščeni takoj.

Enostavno in hitro prijavite asistenčni primer oziroma škodni dogodek ter spremljajte, kaj se z njim dogaja. Uporaba aplikacije je brezplačna, zaračuna se le prenos podatkov po ceniku izbranega operaterja.

Aplikacijo lahko uporabljate kot prijavljen oziroma neprijavljen uporabnik. Prijavljeni z i.triglav računom boste čas postopka prijave še bolj poenostavili in skrajšali.

Hitro in enostavno prijavo asistenčnega oziroma škodnega primera. Aplikacija omogoča spremljanje statusa prijav ter koristne informacije, ki olajšajo reševanje asistenčnega oziroma škodnega primera.

Izberite ustrezno zavarovalno vrsto. Vnesite potrebne podatke, priložite fotografije primera, oddajte prijavo in počakajte na klic našega operaterja. Ob zaključku izpolnite anketo.

Izberite ustrezno zavarovalno vrsto. Vnesite potrebne podatke, priložite fotografije primera, oddajte prijavo in počakajte na klic našega operaterja. Ob zaključku izpolnite anketo.

Vsi statusi posameznega asistenčnega oziroma škodnega primera se sproti posodabljajo in beležijo. Z vklopom prejemanja potisnih poročil boste o vsaki spremembi statusa obveščeni takoj.