Кога за првпат ќе се вработите...

Кога ќе се вработите, треба да направите важен избор

Доколку прв пат сте се вработиле по 1-ви јануари, 2019 и на датумот на вработувањето сте помлади од 40 години, се задолжителни членови на Вториот пензиски столб. Овие осигуреници имаат можност да го одберат Триглав задолжителен пензиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот на првото вработување.


Доколку сакате да се зачлените во Триглав задолжителен пензиски фонд, кликнете тука