Starosna mirovina

Triglav MOD nudi sljedeće starosne odnosno prijevremene starosne mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna mirovina, zajednička doživotna mirovina, pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem, zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem.

Doživotna mirovina Doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Pojedinačna doživotna mirovina - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina

Pojedinačna doživotna mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.


Zajednička doživotna mirovina - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina

Zajednička doživotna mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Informativni izračun mirovine

 

Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine umre prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine prima mirovinu doživotno, a u slučaju smrti određuje nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine.


Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem
  Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine i njegov bračni drug umru prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima mirovine ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine i njegov bračni drug mirovinu primaju doživotno, a u slučaju smrti određuju nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.


Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga.

Informativni izračun mirovine