Obiteljska mirovina

Triglav MOD nudi sljedeće obiteljske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja:

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine umre prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanim korisnicima ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovinu prima doživotno, a u slučaju smrti određuje nasljednike mirovine u ugovorenom razdoblju.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanim korisnicima mirovine te o dobi korisnika mirovine.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.