Zajednička sa zajamčenim razdobljem - M5

Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja

Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine i njegov bračni drug umru prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanomu korisniku mirovine ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine i njegov bračni drug mirovinu primaju doživotno, a u slučaju smrti određuju nasljednika mirovine u ugovorenom razdoblju.


Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanomu korisniku mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegovoga bračnog druga.

Informativni izračun mirovine