Ubrzana privremena - M7

Ubrzana pojedinačna privremena starosna mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja

Ubrzana privremena starosna mirovina koja se isplaćuje tijekom 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplati 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovine.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i postotku jednokratne isplate.

U slučaju smrti korisnika mirovine isplata preostalih iznosa izvršit će se imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima.

Informativni izračun mirovine