Doživotna sa zajamčenim razdobljem - M4

Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja

Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju da korisnik mirovine umre prije isteka zajamčenog razdoblja isplate, imenovanomu korisniku ugovoreni postotak mirovine obvezno isplatiti do kraja ugovorenog razdoblja. Izborom ove mirovine korisnik mirovine prima mirovinu doživotno, a u slučaju smrti određuje nasljednika mirovine u ugovorenom razdoblju.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanomu korisniku mirovine te o dobi korisnika mirovine.

Informativni izračun mirovine