Mogu li ugovoriti putničko zdravstveno osiguranje na dva dana?

Kod individualnih osiguranja razdoblje pokrića ne može biti kraće od 5 dana.