Uspješno poslovanje pod utjecajem zahtjevnih okolnosti

20. 5. 2021

Na kraju tromjesečja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

 

Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljene strateških ciljeva, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, te uzima u obzir složenost poslovnog okruženja s nejasnim posljedicama pandemije covid-19 na ekonomiju i situaciju na tržištima kapitala. U prvom tromjesečju 2021. godine, obračunala je 7% više konsolidirane bruto zaračunate premije osiguranja (371,7 milijuna EUR), nego u istom periodu prošle godine i ostvarila je rast premije na većini tržišta. U djelatnosti upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je volumen sredstava za 13% (na 1.307,7 milijuna EUR) u odnosu na kraj 2020. godine. Dobit prije oporezivanja za ovo tromjesečje iznosila je 31,8 milijuna eura i bila je 21% veća u odnosu na period prošle godine i 6% nego u godini prije pandemije covid-19 (tromjesečje 2019. godine). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uvjete poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom iznosu.

 

Profitabilno poslovanje. U prva tri mjeseca ove godine Grupa Triglav ostvarila je 31,8 milijuna eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je 21% više nego u prvom tromjesečju 2020. i 6% više nego u prvom tromjesečju 2019. (usporedno tromjesečje prije pandemije covid-19). Na postignuti rezultat povoljno su utjecali povećani obujmi prikupljene premije i manje izraženi gubici, dok su i dalje nepovoljni uvjeti kamatnih stopa koji smanjuju prihod od kamata i formiranje dodatnih tehničkih rezervi zbog postojećih i očekivanih uvjeta poslovanja. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: “Dobro smo započeli 2021. godinu. Procjenjujemo, da ćemo uzimajući u obzir predviđene uvjete poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom opsegu. U svom djelovanju uzimamo u obzir još uvijek visok nivo nesigurnosti u poslovnom okruženju, nejasne posljedice pandemije covid-19 na ekonomiju i nepovoljne uvjete niskih kamatnih stopa.”

 

Osigurateljno-tehnički dio poslovanja. Uz discipliniranu pretpostavku rizika osiguranja, Grupa Triglav je ostvarila 7% rast konsolidirane bruto premije u odnosu na isti period prošle godine, odnosno ukupno 371,7 milijuna EUR. Postigla je rast na gotovo svim tržištima, u Sloveniji je iznosio 5% i bio je iznad tržišnog rasta, dok je izvan Slovenije iznosio 11%. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, odnosno 9% u segmentu imovinskih osiguranja i po 1% u segmentima zdravstvenih, životnih i mirovinskih osiguranja. Grupa je obračunala 171,3 milijuna eura bruto odštetnih zahtjeva ili 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što se također može pripisati činjenici da su, za razliku od prošle godine, prva tri mjeseca ove godine prošla bez većih masovnih odštetnih zahtjeva. Kombinirani omjer Grupe Triglav dosegao je povoljnu vrijednost od 87,9%, s poboljšanjem i omjera šteta i troškova. Na kraju ožujka 2021. godine Grupa je formirala 3.142,0 milijuna EUR tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: “Već od početka pandemije primijetili smo manju učestalost nastanka šteta kod nekih osiguranja, što je rezultat manje ekonomske aktivnosti zbog poslovnih ograničenja ili drugih ograničenja u kretanju osiguranika. Očekujemo da ćemo do kraja godine osiguranicima isplatiti veće iznose osiguranja u skladu sa sistemskim rješenjima u zdravstvenim osiguranjima, te ojačati vrijednost usluga za naše klijente u nekim drugim područjima osiguranja. U tu svrhu formirali smo odgovarajuće dodatne rezerve, što se odražava i na tromjesečne rezultate.”

 

Investicijski portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Situacija na financijskim tržištima i ove godine utječe na prinose investicijskog portfelja Grupe od 3,5 milijardi eura, a time i na iznos tehničkih rezervi. Ove godine nije došlo do značajnih promjena u ulaganju i sastavu portfelja Grupe.

 

Krajem ožujka Grupa je upravljala sa 1.307,7 milijuna eura sredstava klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje putem društva Triglav Skladi. U odnosu na kraj 2020. godine, volumen se povećao za 13%, što je rezultat neto priljeva i uvjeta na tržištima kapitala. Sa 32,9%  tržišnog udjela, Triglav je jedan od vodećih upravitelja imovine u investicijskim fondovima u Sloveniji.

 

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidirani bruto operativni troškovi povećali su se za 5% na 75,8 milijuna eura kao rezultat povećanja određenih troškova, koji su povezani sa djelatnostima osiguranja, uglavnom troškova pribave osiguranja. Udio operativnih troškova djelatnosti osiguranja u obračunatoj bruto premiji osiguranja, iznosio je povoljnih 18,4%, što je na nivou usporednog perioda prošle godine.

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

Grupa Triglav ojačala je svoju tržišnu poziciju u Hrvatskoj. Triglav osiguranje Zagreb i u prvom kvartalu 2021. nastavlja sa snažnim premijskim rastom te je ostvarilo 27% porasta bruto zaračunate osigurateljne premije u odnosu na isti period prošle godine, dok je tržište osiguranja raslo za 6,3%. Triglav osiguranje je u prvom kvartalu 2021. ostvarilo najveći apsolutni rast premije neživotnih osiguranja na tržištu RH (indeks 129), u iznosu od 46,3 milijuna kuna (26,3 milijuna EUR). Premije u životnim osiguranjima porasle su za 6%.

 

Posljedično, Društvo je povećalo svoj tržišni udio za 1,1 postotnih bodova na 6,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i zauzima 7. mjesto na rang listi osiguravatelja u Hrvatskoj prema visini premije (od ukupno 16 društava), što predstavlja pomak za jedno mjesto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

»U prvom kvartalu smo nastavili sa odličnim prodajnim rezultatima, rastemo daleko brže od tržišta. Isto tako i svi ostali ključni pokazatelji poslovanja bolji su u odnosu na prošlogodišnje. Također, početkom svibnja puštena je aplikacija »Triglav klub« kao dio Loyalty programa Triglav osiguranja, a isto tako smo unutar Društva implementirali kadrovsko-informacijski sistem GECKO« - izjavio je predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb Marin Matijaca.

 

Podijeli na:
Share on Google+