ONLINE вебинари

Искористете ја можноста да се информирате за вашите права од капитално финансирано пензиско осигурување преку бесплатен вебинар.


Триглав пензиско друштво на редовна основа одржува кратки интерактивни вебинари за информирање на членовите за нивните права од пензиско осигурување кои траат помеѓу 10 и 15 минути.


Со информациите добиени на вебинарот веруваме дека ќе ви помогнеме да донесете информирана одлука за вашите пензиски заштеди.


На Ваше барање, одржуваме и персонализирани презентации, за Вашите вработени.


Информирајте се, бидејќи иднината е посигурна кога знаете повеќе.

31 јули 2020 година во 12.00 часот