Распоред на Online вебинари

Искористете ја можноста да се информирате за вашите права преку вебинар во живо секоја недела. Триглав пензиско друштво на редовна основа одржува кратки интерактивни вебинари за информирање на членовите за нивните права од пензиско осигурување кои траат помеѓу 10 и 15 минути.


Со информациите добиени на вебинарот веруваме дека ќе ви помогнеме да донесете информирана одлука за вашите пензиски заштеди.


Кликнете на линкот подолу за да се регистрирате на следниот расположлив вебинар.

31 јули 2020 година во 12.00 часот


07 август 2020 година во 12:00 часот