Новости

3. 7. 2020 Важна информација за осигурениците со бенефициран стаж Триглав пензиско друштво АД Скопје им препорачува на членовите на задолжителен пензиски фонд (втор столб на пензискиот систем), осигуреници со бенефициран стаж  кои за време на својот работен век се с Триглав пензиско друштво АД Скопје им препорачува на членовите на задолжителен пензиски фонд (втор с ...
3. 6. 2020 Билансната добивка за 2019 година останува нераспределена На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на Управниот и Надзорниот одбор, дека билансната добивка за 2019 – та година останува нерас На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа п ...
15. 5. 2020 Во првиот квартал раст на премија и помала добивка Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во текот на прилагоденото работење условено од пандемијата, Групација Триглав постигна раст на премија Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во ...
23. 4. 2020 Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемијата COVID-19 врз економската активност и финансиските пазари, во првото тромесечје од оваа година, с Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемиј ...
10. 4. 2020 Пензиските друштва донираа пациент-монитори за Универзитетската клиника за инфективни болести Трите пензиски друштва, Сава пензиско друштво, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво,  донесоа заедничка одлука за пренамена на планираните средства од заедничката едукативна кампања за Трите пензиски друштва, Сава пензиско друштво, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско друштво, ...
8. 4. 2020 Известување за клиенти – времена измена на работното време Почитувани клиенти, Согласно Одлуката за изменување на одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 36-тата седница на Владата на Репуб Почитувани клиенти, Согласно Одлуката за изменување на одлуката за забрана и посебен режим на движ ...
6. 4. 2020 Заваровалница Триглав ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување Агенцијата за супервизија на осигурување (AZN) на ден 31.03.2020 година испрати повик до осигурителните компании, во којшто препорачува, до 01.10. 2020 година  да не се исплатуваат дивиденди од акуму Агенцијата за супервизија на осигурување (AZN) на ден 31.03.2020 година испрати повик до осигурител ...
31. 3. 2020 Триглав со добри резултати во 2019 година Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2020 година го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Тригла ...
14. 3. 2020 Известување за клиентите во врска со Ковид-19 Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна Македонија, поврзани со појавата на Ковид-19 (корона вирус), Триглав Осигурување АД, Скопје, Тригла Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна ...