Grupacioni Triglav

Grupacioni Triglav është një grupacion sigurimesh dhe financiar lider në Slloveni dhe rajonin e Adriatikut dhe një nga më të mëdhatë në Evropën Juglindore.

 

Zavarovallnica Triglav, kompania mëmë e Grupacionit Triglav, së bashku me filialet dhe kompanitë e saj është e pranishme në shtatë tregje, në gjashtë vende dhe punëson pothuajse 5.000 njerëz.

 

Me njohuritë, përvojën dhe fuqinë e tij financiare, Triglav për më shumë se 117 vjet justifikon besimin e klientëve se ai do të kujdeset më së miri për sigurinë dhe të ardhmen e tyre.

 

Shtyllat kryesore të punës janë sigurimi dhe menaxhimi i pronës.

 

Grupacioni Triglav ruan stabilitet të fortë financiar, mjaftueshmëri të lartë të kapitalit dhe përfitim në punë, gjë që konfirmohet nga vlerësimi i lartë i kredisë »A», dhënë nga dy agjenci të njohura të vlerësimit të kredisë. Me vizionin, vlerat dhe drejtimet e tij strategjike, ai ndjek zhvillimin e tij drejt një grupacioni modern, dixhital dhe dinamik të sigurimeve-financiare, i cili qëndron fort në pozicionin lider në Slloveni dhe më gjerë, në rajon. Vlerat kryesore të kompanisë janë thjeshtësia, shkathtësia dhe konfidencialiteti, dhe me misionin e tij përpiqet të ndërtojë një të ardhme më të sigurt. Me vizionin e tij, ai përpiqet për zhvillim dinamik të mënyrave të reja të punës, të cilat bazohen në zhvillimin e përgjegjshëm, afatgjatë, dhe në të njëjtën kohë punon me fitim dhe siguri.

 

DREJTIME STRATEGJIKE

  • Stabilitet dhe përfitim afatgjatë në procesin e punës dhe vlerë më e madhe e Grupacionit Triglav;
  • Fokus ndaj klientit dhe zhvillim i shërbimeve përkatëse;
  • Zhvillim i një organizate dhe kulture bashkëpunuese dhe të shkathët.