ДЕН НА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ

17. 9. 2019


 

На 14. Септември, по повод денот на пензиската свесност, се одржа настан на плоштадот Македонија, организиран од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), на кој што зема учество и Триглав пензиско друштво АД Скопје. На настанот, стотици граѓани ги посетија информативните штандови и добија информации поврзани со пензискиот систем и начинот на којшто овој систем функционира, а воедно се стекнаа со познавање за нивните права како пензиски осигуреници.
 

За повеќе информации кликнете овде.

Podijeli na:
Share on Google+